top of page
Page 7_DSC03791.JPG

Duo Exhibition by Vichoke and Vichaya Mukdamanee at The Queen’s Gallery, Bangkok

Dialogue of Father and Son : 2019

บทสนทนาของพ่อกับลูก : โดย วิโชค และ วิชญ มุกดามณีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และ ดร.วิชญ มุกดามณี เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ในหลากหลายรูปแบบ จัดแสดงสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เช่นในรูปแบบสองมิติ สามมิติ ผลงานแนวจัดวาง และวิดีโอ เป็นต้น โดยทั้งสองท่านมักได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุสิ่งของที่ พบเห็นในชีวิตประจำวัน นำมาแสดงออกถึงประเด็นเนื้อหาซึ่งสะท้อนและตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสังคมร่วมสมัยรอบตัว


ในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินทั้งสองท่านได้ร่วมกันนำเสนอโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเรื่อง “บทสนทนา ของพ่อกับลูก” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดของพ่อกับลูกที่มีบทบาทในแง่การศึกษา การสร้างสรรค์ และการทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการ เปรียบเสมือนสื่อกลางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ระหว่างสองคน โดยสามารถจัดแบ่ง ผลงานศิลปะออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกัน


ส่วนที่หนึ่งคือผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการแสดงออกในลักษณะจิตรกรรมแนวนามธรรมและกึ่งนามธรรม การใช้ฝีแปรงปัดป้าย ระบาย และขูดขีด เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว และจังหวะลีลา การแสดงออกของสีสัน รูปร่าง รูปทรง และพื้นผิว โดยศิลปินทั้งสองท่านนำเสนอด้วยรูปแบบ เทคนิค และวิธีการซึ่งแตกต่างกัน ส่วนที่สองคือผลงานศิลปะที่ถ่ายถอดมุมมองของศิลปินต่อเรื่องราวและเหตุการณ์ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีทั้งเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ไปจนถึงสถานการณ์ทางสังคม และการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยศิลปินทั้งสองท่านแสดงออกถึง แนวความคิดผ่านสื่อศิลปะ ในหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาด การผสมผสานเทคนิคปะติด เศษวัสดุ การจัดวาง และผลงานวิดีโอ


ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการ “บทสนทนาของพ่อกับลูก” บางครั้งสะท้อนแง่มุมของการเห็นคล้อยตาม บางครั้งเป็นดั่งการสั่งสอน ถกเถียง และบางครั้งเป็นเสมือนถ้อยคำปลอบประโลม ให้กำลังใจ นิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราวความแตกต่างระหว่าง ศิลปินจากยุคสมัยที่ห่างกันมากกว่า 30 ปี หากแต่มีสายสัมพันธ์ แนบชิดกัน ทั้งด้วยสายเลือดและความชื่นชอบในงานศิลปะที่ถ่ายทอดถึงกัน


……………………………………………..


Professor Vichoke Mukdamanee and Dr.Vichaya Mukdamanee have created contemporary artworks  in various techniques, such as two-dimensional, three-dimensional, installation, and video. Their artworks have been displayed to the eyes of both domestic and international audience. Both are often inspired by readymade and found objects to create artworks that portray the topics relating to the relationships between human and surroudning societies.


For this exhibition, the artists propose to create the project titled “Dialogue of Father & Son” to express the exchanging of ideas between father and son towards the topics of education, artistic creativity, and other kinds of activities that relate to art practices. The process of making painting, installations, videos, and mixed media artworks is used to convey the narratives, inspirations, and attitudes between two artists.  The artworks in this exhibition can be explained in two categories;


The first category is the artwork that mainly focus on the expression of abstract and semi-abstract painting. Various expressive brushstrokes and mark making techniques are applied to create movements, rhythms, and compositions of colors, forms, shapes, and textures. The second category is the work that explores different experiences and perceptions the artists receive from the situations and stories happening in their current surrounding environment. The subject matter starts from the love and relationship in the family and extends to the social and political issues. This second kind of artworks are created in different media, such as painting, assemblage,  installation, and video.


Artworks displayed in “Dialogue of Father & Son” can be seen as the messages communicated between the two. They present the diffrences of two generations that are seperated by more than 30 years, but get connected by love in the family and the passionate in art.

Dialogue of Father and Son : 2019: Project

Artwork Samples

Page 18_DSC03745.JPG
Page 14_DSC03750.JPG
Page 16_Dialogue_2018_video with sound_1
Page 17_Already Used to It_2018_video wi
Page 14_DSC03758.JPG
Page 11_P1060223.JPG
Page 12_DSC03734.JPG
Page 11_P1060194.JPG
Page 11_P1060177.JPG
Page 10_DSC03683.JPG
Page 8-9_DSC03700.JPG
Page 7_DSC03835.JPG
Page 7_DSC03791.JPG
Page 7_DSC03840.JPG
Page 36_Diving in the Ocean 2.tif
Page 37_Diving in the Ocean 1.tif
Page 37_Beachfront 2.tif
DSC03796.JPG
Page 2_DSC03820.JPG
Page 35_Cliff 1.tif
Page 36_Beachfront 1.tif
Page 34_Emerging.tif
Page 35_Cliff 2.tif
Page 32_Leaning.tif
Page 33_Breeze and Blossom.tif
Page 34_Combining.tif
Page 33_Reviving.tif
Page 32_Flourish.tif
Page 30_Harvesting.tif
Page 31_Cool Stream.JPG
Page 29_Downpour.tif
Page 26_Daughter 01.tif
Page 28_Daughter 02.tif
Page 27_Daughter 03.tif
Page 24_DSC03776.JPG
Page 23_3_Dialogue of Blue, Green, and P
Page 23_6_Dialogue of Blue, Green, and P
Page 23_5_Dialogue of Blue, Green, and P
Page 23_4_Dialogue of Blue, Green, and P
DSC03725.JPG
DSC03722.JPG
DSC03720.JPG
DSC03733.JPG
DSC03782.JPG
Page 23_2_Dialogue of Blue, Yellow, and
Page 23_1_Dialogue of Blue and Yellow No
Page 22_5_Dialogue of Black, Blue, and P
Page 22_6_Dialogue of Black, Blue, and P
Page 22_4_Dialogue of Black, Blue, and P
Page 22_3_Dialogue of Purple and Yellow
Page 22_2_Dialogue of Purple and Yellow
Page 22_1_Dialogue of Purple and Yellow
DSC03775.JPG
DSC03770.JPG
Page 21_5_Dialogue of Blue, Yellow, and
Page 21_6_Dialogue of Blue, Yellow, and
Page 21_4_Dialogue of Blue, Yellow, and
Page 21_3_Dialogue of Blue, Yellow, and
Page 21_2_Dialogue of Blue and Pink No.
Page 20_6_Dialogue of Blue and Pink No.
Page 21_1_Dialogue of Blue and Pink No.
DSC03777.JPG
DSC03748.JPG
Page 20_5_Dialogue of Black, Blue and Re
Page 20_4_Dialogue of Blue and Red No. 1
Page 20_2_Dialogue of Blue and Red No. 2
Page 20_3_Dialogue of Blue and Pink No.
Page 20_1_Dialogue of Black, Blue and Re
Dialogue of Father and Son : 2019: Gallery
bottom of page